Cena prądu dla firm

Co wpływa na cenę energii elektrycznej dla klientów biznesowych? Dlaczego firmy płacą więcej za prąd od gospodarstw domowych?

Opłaty za prąd

W przypadku rachunku za prąd mamy do czynienia z dwoma rodzajami opłat. W części dystrybucyjnej znajdują się wszelkie opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej. Te opłaty są uiszczane na konto operatora systemu dystrybucyjnego, którego podkreślmy nie można zmienić. W ostatnich latach widać, że udział tych opłat w całości rachunku systematycznie zwiększa się. Stawki te nadal są zatwierdzane przez regulatora rynku energii. Jeśli chodzi o część sprzedażową to płacimy tu sprzedawcy za zużytą energię. Sprzedawcę można zmienić – jest to proces bezpłatny i nie wymagający ze strony odbiorcy żadnego większego wysiłku – wystarczy wybrać sprzedawcę z niższą ceną za kilowatogodzinę.

Hurtowy rynek

W przypadku odbiorców biznesowych istotne są ceny energii jakie panują na hurtowym rynku energii. Przede wszystkim chodzi tu o kontrakty terminowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się do dostarczenia energii a druga do jej odbioru – w określonej ilości, w określonym terminie i po określonej stawce.

Podatki, marża

Na cenę za kilowatogodzinę dla firm wpływa oczywiście marża sprzedawcy prądu, podatek VAT, podatek akcyzowy, koszty zakupu energii na rynku bilansującym oraz koszty praw majątkowych.

Taryfy A, B, C

Odbiorcy biznesowi są przydzielani do następujących grup taryfowych: A, B i C. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne posiadają jedną z taryf C (C11, C12 albo C21). Duże firmy należą do grupy B i posiadają taryfę B21 lub B23, a najwięksi odbiorcy biznesowi (wielkie fabryki, kopalnie) należą do grupy A i korzystają z taryfy A22 lub A23.