Wyłączenia prądu

Przyczyn braku energii elektrycznej może być sporo. Jest nią nie tyko awaria sieci energetycznej czy domowej instalacji, ale i także planowane wyłączenia prądu spowodowane modernizacją sieci lub jej budową.

Planowane wyłączenia prądu

To, że w naszych gniazdkach nie ma prądu i że nie mamy w domu światła nie znaczy iż mamy do czynienia z awarią sieci energetycznej. Przyczyną braku prądu może być modernizacja sieci lub budowa nowej. O takiej przerwie w dostawie energii elektrycznej dystrybutor informuje zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje o planowanych wyłączeniach znajdziemy m.in. na słupach ogłoszeniowych, na stronie internetowej dystrybutora czy w lokalnej prasie. Można także zadzwonić na infolinie dystrybutora, tutaj znajdziecie numery telefonów PGE Dystrybucja https://energiadirect.pl/poradniki/planowe-wylaczenia-pradu-pge

Awarie sieci energetycznej

O przerwach w zasilaniu spowodowanych np. silnie wiejącym wiatrem oczywiście dystrybutor nie informuje wcześniej. Nie mniej jednak niektórzy operatorzy systemu dystrybucyjnego zamieszczają informacje o aktualnych awariach i przewidywanym czasie, w którym zostaną one usunięte. Nie można jednak nim się sugerować co do minuty, bowiem na szybkość naprawy wpływ ma wiele czynników.

Zgłoszenie awarii sieci

991 to ogólnopolski numer Pogotowania Energetycznego. Zanim jednak wybierzemy numer warto sprawdzić bezpieczniki oraz czy prądu nie mają także sąsiedzi. Jeśli prądu nie mają mieszkańcy całej ulicy to prawdopodobnie mamy do czynienia z awarią sieci lub modernizacją sieci – planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej.