Czy można mieć dwa liczniki prądu w domu?

Oczywiście, że drugi licznik prądu w domu można  zamontować. To dobre rozwiązanie jeśli chcesz wynająć część domu albo przeznaczyć kilka pokoi na siedzibę firmy.  

Montaż drugiego licznika

Jeśli chcemy, aby każdy z odbiorców w sposób niezależny od siebie rozliczał się z firmą energetyczną to należy przejść przez ten sam proces co w przypadku przyłączenia do sieci. Osoba posiadająca tytuł prawny do danej nieruchomości składa wniosek o warunki przyłączenia, do którego należy dołączyć wymagane załączniki. Dystrybutor energii elektrycznej następnie wydaje warunki przyłączenia a także jest wykonywany projekt umowy o wykonanie przyłączenia.

Podlicznik energii elektrycznej

Mniej problemowym rozwiązaniem jest montaż podlicznika prądu. W tym przypadku nie trzeba załatwiać żadnych formalności. Rozliczenie za prąd z daną firmą energetyczną nie zmienia się. Nadal osoba, na którą jest umowa na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej. Warto jednak poinformować dostawcę energii o instalacji podlicznika, a montaż urządzenia najlepiej zlecić fachowcowi. Należy oczywiście zakupić odpowiedni podlicznik do naszej instalacji. Zwróćmy zatem uwagę czy jest on dedykowany dla instalacji jednofazowej czy trójfazowej oraz dla jakiej taryfy- jednostrefowej czy dwustrefowej.